Facility management

Фасилити мениджмънт?

Фасилити мениджмънта е широкоспектърно понятие, което обхваща голям диапазон от услуги. Целта на Фасилити компаниите е да се постигне ефективно управление, свързване и синергиране  на процесите по поддръжка на сградния фонд,  което да повиши и подобри качеството на средата в тях. Фасилити мениджмънта е основния стълб за ефективно управление на собствеността. Факт е, че все повече собственици както от корпоративния, така и от жилищния сектор, разбират необходимостта от професионално управление на комунални услуги, почистване, озеленяване, сигурност и охрана, техническа поддръжка на системи и ред други услуги свързани със създаване на приятна среда за обитание.

В корпоративния сектор

В корпоративния сектор сградата е актив подпомагащ основната бизнес дейност на ползвателя. Нейната поддръжката води до много съпътстващи процеси, които са нестратегически за компанията. Необходимостта от  организация и контрол на тези процеси пречи за фокусиране върху основната дейност и това е причина повечето компании да аутсорстват тези дейности на външен изпълнител.

В жилищния сектор

В жилищния сектор собствеността е раздробена между много ползватели и това води до необходимост от медиация и стиковане на много интереси за да се избегнат конфликти и да се създаде приятна и уютна среда за живеене. Тук фасилити компанията се явява освен доставчик на услуги и медиатор на  тези взаимоотношения и интереси.

Ползи

Ползи от ефективното управление на процесите по поддръжка имат както собствениците на сградата, така и ползвателите, независимо дали са  служители, клиенти или посетители.

Ползите за собствениците са:

  • Удължаване жизнения цикъл на актива.

  • Намаляване на общите разходи.

  • Увеличаване на възвръщаемостта

  • Повишаване стойността на актива.

Ползи за ползвателите са:

  • Спокойна и уютна среда.

  • Повишаване на удовлетвореността.

  • Създаване на доверие между собственик и ползвател.

  • Позитивно влияние на психологическото и здравословно състояние.