Услуги

ПОДДРЪЖКА НА КОРПОРАТИВНИ ОБЕКТИ
Създаването на приятна работна среда добавя стойност към Вашата компания като мотивира служителите, създава доверие в клиента и удължава жизнения цикъл на основния актив – сградата в която се помещава Вашия бизнес!
Повече информация
ПОДДРЪЖКА НА КОМПЛЕКСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
Основна цел на дейностите по управление и поддръжка в жилищния комплекс е да се създаде сигурна, приятна и хармонична среда в която прекарваме по-голямата част от времето си!
Повече информация
ПОЧИСТВАНЕ
ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС има 15 годишен опит в почистването  на индустриални и търговски обекти, болнични заведения, складови бази, административни и офис сгради.
Повече информация
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС има мобилен екип от градинари които извършват периодични дейности по поддръжка на зелени площи.
Повече информация
СИГУРНОСТ И ОХРАНА
Сикрет Сикюрити предлага комплексно решение като съчетава физическа охрана с технически системи за охрана и видеонаблюдение.
Повече информация
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ
Професионални техници се грижат за безаварийното функциониране на всички системи и съоръжения като извършват периодични посещения в обекта.
Повече информация
ДРУГИ
ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС предлага доставка на различни санитарни консумативи, автомати за вода, кафе, сладки и др.
Повече информация