СИГУРНОСТ И ОХРАНА

За да можем да предоставим цялостно интегрирано решение за управление и поддръжка на обекти и да предлагаме услуги в сферата на охранителната дейност  ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС създаде дъщерно дружество Сикритс Сикюрити, което работи в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Сикритс Сикюрити притежава задължителните сертификати, които трябва да има една охранителна фирма!

Сикрет Сикюрити предлага комплексно решение като съчетава физическа охрана с технически системи за охрана и видеонаблюдение.

  • Специфични за обекта патрулни и постови дейности за спазване на вътрешните правила за ред и безопасност.

  • Разпознаване на опасности и рискове за безопасността.

  • Контролно пропускателен режим на вход и изход от обекта.

  • Придружаване на външни посетители в обекта.

  • Контрол на превантивната противопожарна защита.

Не се колебайте да се свържете с нас може да сме Ви полезни с нашия опит!