Поддръжка на комплекси от затворен тип

Основна цел на дейностите по управление и поддръжка в жилищния комплекс е да се създаде сигурна, приятна и хармонична среда, в която прекарваме по-голямата част от времето си!

При организиране на поддръжката в жилищни комплекси от затворен тип е изключително важна ролята на Инвеститора. Той задава структурата и начинът, по който в бъдеще ще се извършва поддръжката на комплекса. Ние препоръчваме на Инвеститорите да започнат работа с нас  още на проектно ниво. За да се проектират и изградят системи, които ще се поддържат ефективно, лесно и евтино. В последствие това спестява много разходи на живущите.

Юридически има два варианта, по които може да се организира поддръжката на общите части в комплекса:

С индивидуален договор за управление
С индивидуален договор за управление,  който се сключва с всеки собственик на имот в комплекса. В договора са описани всички услуги и ангажименти които фасилити компанията има за поддръжка на общите части. Този договор се сключва при извършване на продажбата и е задължително условие наложено от Инвеститора при покупката на имота. По този начин Инвеститора гарантира реда и начина, по който ще се извършва поддържането на общите части.
По закона за етажната собственост
Втория вариант е по закона за етажната собственост, при който на общо събрание е излъчен домоуправител, който възлага от името на етажната собственост поддръжката на общите части на фасилити компания.

Практиката ни показва, че индивидуални договори за управление наложени от инвеститора са по-добрия вариант, защото собственикът е запознат и е приел при покупката на имота  услугите, които ще се извършват за поддръжка на общите части, както и таксата която ще заплаща за тях. По закона за етажната собственост има елемент на самоорганизация за избор на услуги и доставчик за поддръжката на комплекса, при който участват всички живущи и този процес често води до негодувание и конфликти между съседи.

ПТ ФАСИЛИТИ СЪРВИСИС има над 10 годишен опит в управлението и поддръжката на комплекси от затворен тип.